Toate Toate Impuls

Școlarizare obligatorie pentru produse poliuretanice (spume și adezivi)

#IMPULS | Pentru utilizatorii de produse pe bază de poliuretan (PU), în viitor se aplică condiții de utilizare diferite. Conform Aliniatului 74, Anexa XVII a Regulamentului REACH, punerea în circulație și utilizarea produselor care conțin diizocianat vor fi restricționate. Acest lucru se întâmplă din cauza efectului dăunător asupra sănătății al acestui material. Sunt afectate toate substanțele, componente ale substanțelor și amestecurile cu o concentrație de diizocianat mai mare sau egală cu 0,1 procente în greutate.

Prin școlarizarea obligatorie se urmărește implementarea și extinderea securității pentru angajați la scară largă. Expertul nostru din departamentul de Produse Chimice Tehnice, Ralph Ranzinger, explică într-un interviu noile cerințe.

De mulți ani, spuma poliuretanică este utilizată în mod obișnuit în viața de zi cu zi. De ce acum este necesară o școlarizare obligatorie pentru produsele pe bază de poliuretan?

Baza legală a fost creată pe 3 august 2020 prin Regulamentul (UE) 2020/1149, Aliniatul 74 în Anexa XVII a Regulamentului REACH, prin care utilizarea și punerea în circulație a diizocianatelor în UE au fost restricționate. Aceasta se datorează dezvoltării existente de mai mulți ani, care are ca scop protejarea procesatorilor împotriva produselor cu substanțe periculoase pentru sănătate.

O opțiune ar putea fi o interdicție totală, dar acest lucru nu este posibil din cauza importanței economice a poliuretanilor (PU) în toate industriile. A doua opțiune este să se protejeze procesatorii împotriva expunerii excesive la substanțe periculoase prin asigurarea tuturor măsurilor de securitate la locul de muncă. Aceasta implică, pe lângă utilizarea corectă a echipamentelor de protecție individuală, și o școlarizare pentru utilizarea corectă a substanțelor periculoase. Potrivit legii privind protecția lucrătorilor (ASchG), angajatorii sunt deja obligați să ofere astfel de cursuri. Măsurile luate au, din punctul meu de vedere, două obiective: în primul rând, să determine companiile să treacă la echipamente care nu prezintă pericole pentru sănătate și, acolo unde acest lucru nu este posibil, să asigure manipularea substanțelor periculoase doar de către personal calificat.

Ce înseamnă acest lucru pentru utilizatorul clasic din domeniul construcțiilor și la ce intervale trebuie repetat cursul?

Această cerință se aplică tuturor procesatorilor profesioniști de produse poliuretanice (PU), fie să urmeze un curs sau să utilizeze alte produse. În general, cursurile ar trebui reîmprospătate la fiecare cinci ani, eventual mai devreme prin intermediul responsabililor pentru siguranța și securitatea muncii din cadrul firmei.

Cursurile sunt structurate în mai multe etape; pentru procesatorii din construcții, un curs de bază ar fi suficient. Cursurile avansate sunt necesare doar pentru procesatorii care lucrează cu ambalaje deschise de diizocianat și care sunt expuși la un risc ridicat.

Ce produse sunt afectate de cerința de școlarizare și cine este responsabil pentru implementarea acestuia?

În principiu, sunt afectate toate produsele PU cu un conținut de diizocianat monomer mai mare sau egal cu 0,1 procente în greutate. În fișa de date de securitate corespunzătoare, în secțiunea 3, veți găsi întotdeauna o listă a substanțelor periculoase, inclusiv ponderea procentuală a acestora în amestecul total. Substanțe tipice includ m-TDI (diizocianat de toluil monomer), m-MDI (diizocianat de metilen diphenyl monomer) sau m-HDI (diizocianat de hexametilen monomer). În fișa de date de securitate, veți găsi deja toate informațiile esențiale privind manipularea corectă și valorile limită de expunere pentru locul de muncă.

Cu privire la școlarizare în sine, angajatorul trebuie să se asigure că lucrătorii afectați primesc instruire de la experți calificați (specialiști în prevenire, responsabili pentru siguranță). Un astfel de curs poate fi organizat sub formă de training online, cursuri fizice sau instruire în cadrul companiei. Cea mai bună practică este să le combinați cu alte instruiri obligatorii prevăzute de lege.

Va oferi Schachermayer în viitor și cursuri în acest domeniu?

Nu, Schachermayer, în calitate de comerciant, are doar obligația de a informa clienții cu privire la necesitatea școlarizării, de a pune la dispoziție fișele de securitate gratuit și de a furniza documentația și informările suplimentare puse la dispozitie de furnizori. Acest lucru poate fi realizat prin etichetarea corectă a produselor, precum și prin informații orale sau scrise.

Până în prezent, Schachermayer a pus la dispoziție gratuit fișele de date de securitate și documentația tehnică pentru toate produsele chimice și tehnice prin intermediul magazinului online. Informațiile suplimentare solicitate de clienții noștri sunt furnizate la cerere de către furnizorii noștri. În plus, toate produsele poliuretanice (PU) afectate includ link-uri către paginile de informații și instruire ale furnizorilor noștri.

 

Aici găsiți PDF-ul cu informații pentru descărcare (sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

( )