Protecția datelor

Protecția datelor

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale furnizate prin pagina de internet a SCHACHERMAYER ROMANIA S.R.L., sunt prelucrate de Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. în calitate de întreprindere care controlează prelucrarea datelor cu caracter personal în întreprinderile sale afiliate din grupul de întreprinderi „Schachermayer” cu sediul principal la

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
FN 78652s, Landesgericht Linz
Schachermayerstraße 2,
4020 Linz, Austria

Organism responsabil

Dacă aveți întrebări legate de protecția datelor sau dacă nu sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. de către Schachermayer, ne puteți contacta sau puteți transmite dezacordul dvs. pe e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la următoarele date de contact:

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Coordonator Protecția Datelor
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz
datenschutz@schachermayer.com
 

1. Informații cu caracter general

Securitatea și tratarea confidențială a datelor dvs. constituie pentru Schachermayer o preocupare importantă și serioasă, astfel că se utilizează exclusiv cele mai moderne standarde de securitate. Prin urmare, noi tratăm strict confidențial și utilizăm în mod responsabil datele încredințate nouă și datele colectate de noi. Vă supunem atenției prezenta informare în conformitate cu dispozițiile relevante privind protecția datelor (Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE - RGPD).

2. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal și eventualele documentele și fotografii încărcate de dvs. inclusiv documentele întocmite și arhivate electronic (de ex. corespondența) cu această ocazie, se colectează și prelucrează de către Schachermayer în scopul derulării relațiilor comerciale cu dvs. ca partener (client, furnizor)

În acest scop, se prelucrează datele cu caracter personal de mai jos:

 • Numele și prenumele

 • Data nașterii

 • Naționalitatea

 • Datele de contact (adresa, adresa de e-mail, datele de contact telefonice)

 • Data comenzii și livrării

 • Date legate de plăți

La fiecare accesare a ofertei noastre de pe internet, datele utilizatorilor se transmit de către respectivul browser de intern și se stochează în fișiere jurnal, așa-numitele Server-Log-Files. Aceste date sunt:

 • Adresa de IP a computerului de accesare

 • Codul de acces al utilizatorului pe platformă

 • Numele paginii accesate

 • Data și ora accesării

 • URL-ul de origine de pe care utilizatorul a ajuns pe pagina accesată

 • Numărul de identificare a sesiunii

 

3. Scopul colectării datelor


Scopul principal urmărit de Schachermayer la colectarea datelor cu caracter personal este acela de a permite utilizarea individuală sigură și eficientă a serviciului. Datele cu caracter personal se utilizează în scopurile următoare:

 • Executarea corespunzătoare a contractului, procesarea comenzii

 • Adaptarea, monitorizarea și îmbunătățirea serviciilor oferite

 • Punerea la dispoziție a produselor și serviciilor noastre

Aceste date provin pe de o parte din informațiile furnizate de dvs., și pe de altă parte, în măsura în care sunt necesare date suplimentare, din registrele accesibile publicului.

Toate colectările de date legate de executarea corespunzătoare a contractului se întemeiază pe art. 6 alin. (1) lit. b din RGPD. Pentru trimiterea newsletter-ului nostru și a altor informații comerciale relevante, avem nevoie de acordul dvs., prelucrarea datelor dvs. în acest sens întemeindu-se pe art. 6 alin. (1) lit. a din RGPD.

Schachermayer se angajează să trateze datele dvs. în conformitate cu principiile protecției datelor stabilite în legislația aplicabilă.

4. Transmiterea datelor, transferul de date în țări terțe

Schachermayer nu transmite date cu caracter personal către terți. Acest lucru se întâmplă numai în cazul în care persoana vizată și-a dat acordul expres în acest sens sau dacă Schachermayer este obligată prin lege să facă publice aceste date sau daca transmiterea datelor către prestatori de servicii externi este necesară pentru livrare respectiv pentru prelucrarea comenzii.

Datele se transmit exclusiv către următoarele companii, respectiv instituții, pe baza principiilor juridice prezentate, în scopurile menționate:

 • În cadrul grupului de întreprinderi: Prelucrarea datelor se efectuează centralizat de către sediul principal pentru toate întreprinderile grupului Schachermayer.

 • Pentru stocarea datelor, noi utilizăm așa-numitele soluții cloud. În acest context, nu poate fi exclus ca furnizorul de soluții cloud să stocheze date în țări terțe. Noi autorizăm să stocheze date doar furnizorii de soluții cloud care respectă toate prevederile legale privind protecția datelor și pot dovedi acest lucru și pot prezenta certificări precum EU-US Privacy Shield.

 

5. Module cookie și inserturi (plugins)

Schachermayer utilizează așa-numitele module cookie, pentru a personaliza și îmbunătăți experiența online. Modulele cookie conțin, de ex., informații privind accesările anterioare ale serverului corespunzător sau informații privind ofertele care au fost accesate până în prezent.

Modulele cookie nu se utilizează pentru execuția de programe sau pentru încărcarea de viruși pe computerul utilizatorului. De fapt, principalul scop al modulelor cookie este acela de a furniza o ofertă adaptată special nevoilor utilizatorului și de a face utilizarea cât mai confortabilă.

Schachermayer utilizează în prezent doar „module cookie de sesiune”, care nu se stochează pe hard disk-ul utilizatorului și care se șterg în momentul părăsirii browserului. Modulele cookie de sesiune se utilizează așadar pentru autentificare (login) și pentru echilibrarea încărcării (compensarea încărcării sistemului).

Aveți oricând posibilitatea de a refuza setarea de module cookie. Acest lucru se realizează de obicei prin alegerea opțiunii corespunzătoare din setările browserului sau prin programe suplimentare. Detaliile sunt prezentate în funcția Ajutor a browserului folosit de utilizator. Optarea pentru dezactivarea modulelor cookie poate conduce la restrângerea serviciilor accesibile și avea un impact negativ asupra utilizării serviciilor.

Google Analytics

Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de către Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează așa-numitele module „cookie”, fișiere text care se stochează în computerul dvs. și permit analizarea utilizării site-ului web de către dvs. Infomațiile generate prin intermediul modulelor cookie privind utilizarea de către dvs. a acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP) se transmit de obicei către un server al Google din SUA și se stochează acolo. Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului, pentru a întocmi pentru operatorul site-ului rapoarte privind activitatea pe site și pentru a furniza mai multe servicii asociate utilizării site-ului web și a internetului.

De asemenea, Google va transfera eventual aceste informații către terți dacă acest lucru este impus de lege sau dacă aceste date sunt prelucrate de terți pentru Google. Google nu poate asocia în niciun caz adresa dvs. IP cu alte date ale Google. Puteți refuza instalarea acestor module „cookie” prin setarea corespunzătoare a browserului dumneavoastră, totuși trebuie să subliniem că în acest caz nu veți putea utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web.

Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord cu prelucrarea datelor referitoare la dvs. de către Google, în maniera și în scopul descrise anterior.

Inserturile sociale ale Facebook și Twitter prin utilizarea „soluției în 2 clicuri”

Pe site-ul nostru web se utilizează așa-numitele inserturi sociale („plugins”) ale rețelelor de socializare Facebook și Google+ și ale serviciului de microblog Twitter. Aceste servicii se oferă de către companiile Facebook Inc., Google Inc. și Twitter Inc. („furnizori”). Facebook este operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Linkul de mai jos vă direcționează către o listă cu inserturile Facebook și caracteristicile acestora:
https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter este operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Linkul de mai jos vă direcționează către o listă cu butoanele Twitter și funcțiile acestora:
https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Pentru a crește nivelul de protecție a datelor dvs. în timpul accesării site-ului nostru web, inserturile sunt incorporate în pagină cu ajutorul așa-numitei „soluții în 2 clicuri”. Incorporarea garantează faptul că la accesarea unei pagini a site-ului nostru, care conține aceste inserturi, nu se stabilește nicio conexiune la serverele Facebook, Google și Twitter. Abia după ce activați inserturile și vă dați astfel acordul pentru transmiterea datelor, browserul dvs. stabilește o conexiune directă la serverele Facebook sau Twitter.

Conținutul inserturilor respective este apoi transmis de furnizorul aferent direct către browserul dvs. și incorporat în pagină. Prin incorporarea inserturilor, furnizorii sunt informați că browserul dvs. a accesat pagina corespunzătoare a site-ului nostru web, chiar dacă nu aveți un profil sau nu sunteți conectat la furnizorul corespunzător. Această informație (inclusiv adresa dvs. IP) se transmite de către browserul dvs. direct către un server din SUA al respectivului furnizor și se stochează acolo.

Dacă sunteți conectat la una dintre rețelele de socializare, furnizorii pot asocia în mod direct accesul dvs. la site-ul nostru web cu profilul dvs. de pe Facebook, respectiv Google+. Dacă interacționați cu inserturile, acționând, de exemplu, butonul „Îmi place” sau „Twitt”, informația corespunzătoare se transmite de asemenea direct către un server al furnizorilor și se stochează acolo. De asemenea, informațiile se publică pe rețeaua de socializare, respectiv pe contul dvs. de Twitter și tot acolo se afișează contactelor dvs.

Informațiile referitoare la scopul și nivelul de colectare a datelor și prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către furnizor, precum și la drepturile în acest sens și posibilitățile de setare pentru protecția sferei dvs. private pot fi consultate în declarațiile de confidențialitate ale furnizorilor.
Declarația de confidențialitate a Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Declarația de confidențialitate a Twitter: https://twitter.com/privacy

Dacă nu doriți ca Facebook sau Twitter să asocieze datele colectate prin intermediul site-ului nostru web direct profilului dvs. din respectivul serviciu, trebuie să vă deconectați înainte de activarea inserturilor la serviciul corespunzător.

6. Păstrarea, accesarea și securitatea datelor

Datele dvs. se stochează până la încetarea relației comerciale, respectiv până la expirarea termenului de garanție, a termenului de prescriere și a termenului de păstrare prevăzut de lege. De asemenea, ele se stochează până la încetarea eventualelor litigii, în cadrul cărora aceste date sunt utilizate ca probe.

Au acces la datele prelucrate angajații Schachermayer Romania implicați în procesarea comenzilor și derularea relațiilor comerciale cu dvs. în sensul pct. 3 de mai sus precum și angajații responsabili cu colectarea și prelucrarea centralizată a datelor ai Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.

Datele se protejează prin controlul accesului, controlul intrărilor de date, control transmiterii mai departe a datelor, controlul comenzilor, controlul disponibilității și controlul separării. Măsurile de securitate se revizuiesc permanent, corespunzător evoluției tehnologice.

7. Drepturile dvs.

În conformitate cu dispozițiile legale relevante, dispuneți în calitatea de persoană vizată de drepturile și căile de atac prezentate mai jos. Pentru exercitarea drepturilor dvs. și dacă aveți întrebări, vă rugăm să vă adresați

Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
FN 78652s, Landesgericht Linz Schachermayerstraße 2, 4020 Linz, Austria
Coordonator Protecția Datelor
datenschutz@schachermayer.com

 • Dreptul de acces (art. 15 din RGPDP)
  Aveți dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective. De asemenea, aveți dreptul de a fi informat cu privire la scopurile prelucrării și temeiului juridic al acesteia, categoriile de date cu caracter personal, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, durata stocării sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă.

 • Dreptul la rectificare și ștergere
  Aveți dreptul de a solicita oricând rectificarea datelor cu caracter personal incorecte referitoare la dvs., respectiv – ținând seama de scopurile prelucrării datelor – completarea datelor cu caracter personal incomplete, precum și ștergerea datelor dvs.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării
  Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării tuturor datelor cu caracter personal colectate. Din momentul restricționării, aceste date se prelucrează numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

 • Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 din RGPDP)
  Aveți dreptul de a solicita transmiterea liberă și nerestricționată către terți a datelor dvs. cu caracter personal.

 • Dreptul de opoziție (art. 21 alin. 1 din RGPDP)
  Aveți dreptul – din motive legate de situația dvs. particulară – de a vă opune oricând prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la dvs., care este necesară

  • pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

  • în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

  În acest caz, operatorul nu mai poate prelucra datele cu caracter personal decât dacă poate demonstra că există motive legitime și imperioase în favoarea prelucrării, care prevalează în fața intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau prelucrarea servește la constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă puteți opune oricând, cu efect pentru viitor, la prelucrarea datelor în scopul marketingului direct.
În cazul în care luați o măsură de exercitare a drepturilor dvs. menționate mai sus, Schachermayer trebuie să se pronunțe imediat cu privire la măsura cerută, însă cel târziu în termen de o lună de la sosirea cererii dvs., respectiv să se conformeze cererii.

Persona dvs. de contact:
Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H.
Coordonator Protecția Datelor
Schachermayerstraße 2, 4020 Linz
datenschutz@schachermayer.com


8. Reclamații către autoritatea pentru protecția datelor

Competența pentru cereri și reclamații referitoare la încărcarea dreptului la informare, încălcarea drepturilor la confidențialitate, rectificare sau ștergere, revine autorității pentru protecția datelor:

AUTORITATEA PRINCIPALĂ:

Autoritatea austriacă pentru protecția datelor
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 52 152-0
E-Mail: dsb@dsb.gv.at

AUTORITATEA NAȚIONALĂ

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211;+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
www.dataprotection.ro

Schachermayer Romania SRL

 

Downloads